EV13 - Karlovy Vary region

Modul: Seznam podstránek

Part 1 - State border CZ/D Trojmezí - state border CZ/D Hraniční mezníky: 30,6 km

Part 2 - State border state border CZ/D  Egerteich - CZ/D Hohenberg an der Eger: 33,1 km

Part 3 - State border CZ/D state border CZ/D Mahring - Bad Neualbenreuth: 25,6 km