MEANS OF TRANSPORT IS
A PART OF OUR LIFESTYLE

How do we live in cities?

WE NEED A SPACE TO LIVE
AND A CLEAN AND SAFE CITY

What do we expect from our city?

STREETS ARE NOT SAFE ENOUGH.
THE POPULATION IS GETTING FAT
IN EUROPE

What are the problems that cities must tackle?

CITY MUST PROVIDE ACCESSIBILITY
TO ALL RESIDENTS AND VISITORS

A good city, what is it?


 

Cities worldwide have been successfully changed at local level. Those amendments include innovative and effective solutions for all transport modes.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

„Obývat prostor, kde se dobře žije, se zdá být tou nejpřirozenější věcí. Hodně má k tomu říci moderní dopravní výzkum. Dívá se na dopravu komplexně – z pohledu bezpečnosti, účelnosti, hospodárnosti i udržitelnosti. Pomůže nám vyvarovat se do budoucna dalších zbytečných chyb. K tomu významně přispívá i portál Města s dobrou adresou.“

Jindřich Frič, ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.