MEANS OF TRANSPORT IS
A PART OF OUR LIFESTYLE

How do we live in cities?

WE NEED A SPACE TO LIVE
AND A CLEAN AND SAFE CITY

What do we expect from our city?

STREETS ARE NOT SAFE ENOUGH.
THE POPULATION IS GETTING FAT
IN EUROPE

What are the problems that cities must tackle?

CITY MUST PROVIDE ACCESSIBILITY
TO ALL RESIDENTS AND VISITORS

A good city, what is it?


 

Cities worldwide have been successfully changed at local level. Those amendments include innovative and effective solutions for all transport modes.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

„Město je jeden velký organismus, musí existovat jako celek, komunikovat. K tomu je zapotřebí kvalitní a fungující sytém dopravních cest, který město nejen sjednotí, ale také umožní jeho obyvatelům plynulé a bezproblémové napojení na okolní svět. Čím větší možnosti ve výběru způsobu přepravy budou lidé mít, tím pro ně bude jejich město lepším místem pro život. Smysl má proto budovat a zkvalitňovat nejen dnes již samozřejmé silnice, je třeba také podporovat vznik a růst cyklistických stezek. Efektivně vybudované cyklostezky jednak nabídnou lidem mnohdy příjemnější variantu cestování nejen za prací, ale také městu uleví od znečištění vzniklého zplodinami motorových vozidel.“

Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury